El Geoparc Conca de Tremp-Montsec continua treballant per formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la UNESCO

Després del 7è Congrés Internacional de Geoparcs Mundials de la UNESCO s’ha comunicat al projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec que només queda un tràmit final per esdevenir Geoparc Mundial de la UNESCO.

L’informe final resultant de la 1a sessió del Consell Mundial de Geoparcs de la UNESCO, d’ara en endavant UGGpC, que va tenir lloc el passat 24 i 25 de setembre a Torquay (Anglaterra) s’ha fet arribar al Geoparc aspirant Conca de Tremp-Montsec.

En aquest informe es comunica la decisió del UGGpC que inclou una sèrie de recomanacions per a la candidatura del Geoparc Conca de Tremp-Montsec, així com una proposta de resolució per al Consell Executiu de la UNESCO, el qual es reunirà la propera primavera (abril 2017) i acabarà prenent la decisió final vinculant.

L’informe destaca punts forts de la candidatura Geoparc, com són:

 • la solidesa de l’òrgan de gestió
 • un finançament estable i suficient
 • el fet de que es disposa d’una estratègia de desenvolupament sostenible
 • el ric patrimoni cultural d’aquest territori
 • la feina feta per les organitzacions associades al projecte Geoparc, especialment les activitats econòmiques relacionades amb el turisme
 • el rol del projecte com a catalitzador per cohesionar el territori sota la marca Geoparc
 • dos informes positius del patrimoni geològic d’importància internacional emesos per la IUGS (International Union of Geological Sciences-Unió Internacional de les Ciències Geològiques)

Aquest informe, alhora, fa un recull de recomanacions, les quals es detallen a continuació:

 1. És necessari un estudi complert i comparatiu entre el territori aspirant i l’adjacent Geoparc Mundial de la UNESCO de Sobrarbe per determinar si existeix un patrimoni geològic similar.
 2. La visibilitat del Geoparc candidat hauria de ser millorada amb una millor utilització del logo del Geoparc i una imatge de marca coherent a través del territori.
 3. Reforçar el treball en xarxa amb altres Geoparcs Mundials de la UNESCO Global Geoparcs a nivell regional, nacional i mundial, i contribuir activament a les conferències internacionals i reunions dels Geoparcs Mundials de la UNESCO.
 4. Reforçar el paper de la dona en càrrecs directius dins del personal del Geoparc, d’acord amb els principis de la UNESCO.

Finalment, aquest conclou amb la decisió presa pel UGGpC i que traslladarà al Consell Executiu de la UNESCO la qual és de que es postergui aquesta candidatura com a Geoparc Mundial de la UNESCO a l’espera dels resultats de l’estudi requerit en la recomanació 1.

Aquesta és una de les possibilitats que els representants del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec contemplaven com a possible escenari de resolució i el pas que faran ara serà elaborar aquest estudi comparatiu definint els trets comparatius entre els territoris adjacents per tal d’acomplir les recomanacions transmeses.

Comments are closed