Què és un geoparc de la UNESCO?

És un territori rural que implementa un model de desenvolupament reconegut per la UNESCO basat en la gestió d’un patrimoni geològic, paleontològic i miner excepcional.

L’objectiu principal és la dinamització econòmica i cultural que beneficiï la comunitat local.

No és una figura legal de protecció ni restringeix les activitats econòmiques (sostenibles).

Actuacions i activitats  que es duen a terme als geoparcs:

  • Valorar i conservar el patrimoni geològic, paleontològic i miner com una part integrada dels valors que representen l’entitat del territori.
  • Fomentar l’apropiació d’aquests valors per part dels residents.
  • Promocionar la recerca científica continuada.
  • Desenvolupar programes didàctics (Ciències de la Terra, educació ambiental) i de divulgació.
  • Diversificar l’oferta per un turisme de qualitat i sostenible (geoturisme, ecoturisme i turisme cultural).
  • Incentivar els emprenedors i agrupar iniciatives econòmiques sota una mateixa marca paraigües.

Algunes preguntes freqüents sobre la Xarxa de Geoparcs Europeus (EGN):

1.- Quin és l’objectiu principal de la Xarxa?  Donar suport als seus membres per portar el desenvolupament territorial sostenible utilitzant el patrimoni geològic d’aquest territori, principalment a través del desenvolupament de geoturisme. La Xarxa és responsable de l’avaluació dels serveis d’operació i dels seus membres per tal de promoure l’etiqueta “Geoparcs Europeus” com una marca de qualitat en geoturisme.

2.- Quin benefici hi ha al pertànyer a la EGN ?  Els membres de la Xarxa tenen dret a utilitzar la marca “Geoparc Europeu”, (marca registrada). Els membres es poden beneficiar de l’ús d’eines de promoció comunes (és a dir, pàgina web, revista, etc …) i tenir un fòrum per a la recerca de nous socis per a la cooperació internacional, l’intercanvi d’experiències i per a la recerca de finançament dels programes de la UE. És important que tots els membres participen com a membres actius de la Xarxa.

3.- Com es finança la Xarxa?  Les activitats de la Xarxa es financen pels membres individuals. Els membres també busquen finançament per a noves iniciatives i activitats a través de programes de finançament de la UE (LEADER, INTERREG, HORIZON 2020, etc.)

4.- Quines son les activitats típiques d’un Geoparc?  Hi ha una gran varietat d’activitats que poden ser considerades típiques d’un Geoparc. La majoria estan relacionades amb el geoturisme o amb programes educatius, incloent programes d’escoles, visites guiades i exposicions dels museus. La protecció del patrimoni geològic i les activitats de promoció económica també són activitats essencials d’un Geoparc. Les activitats socioeconòmiques en geoparcs són importants per al desenvolupament regional sostenible. Els Geoparcs adopten un enfocament holístic del seu patrimoni i promouen tots els aspectes del patrimoni natural i cultural de la seva regió.

5.- Com s’organitza la EGN?  La Xarxa Europea de Geoparcs és una organització no governamental sense ànim de lucre. Compta amb una estructura interna ben definida composta per dos Coordinadors, un Comitè Assessor i un Comitè de Coordinació. Les decisions es prenen només al Comitè de Coordinació, que està format per representants dels geoparcs i de la UNESCO.

6.- Cal pagar una taxa per ser membre de la EGN? A més dels costos derivats de l’assistència a les reunions i de treballar activament en la Xarxa, tots els territoris han de pagar anualment 500€ per costos de promoció conjunta i 1000€ més pel suport de la UNESCO.

7.- Té un Geoparc una mida mínima o màxima? D’acord amb els estatuts de la Xarxa un Geoparc ha de tenir una superfície prou gran com per donar suport a una estratègia de desenvolupament sostenible. Ha de tenir una frontera clarament definida i ha de ser gestionat per una estructura de gestió clarament definida.

8.- Hi ha restriccions legals associat a un Geoparc? No. La denominació de Geoparc no implica cap nivell de protecció o restricció en el territori d’un Geoparc. Aquestes mesures nomes poden derivar de la legislació nacional.

9.- És permesa la recollida de material geològic original d’un Geoparc (Per exemple: roques, minerals, fòssils…) ? Sí, la recollida de material geològic original esta permesa dins d’un Geoparc sempre que es faci d’una manera sostenible o amb fins científics / educatius i que es porti a terme sota la supervisió científica i d’acord amb la legislació local.

10.- És permesa la venda de material geològic original en un Geoparc? No, està prohibida la venda o la destrucció del valor geològic d’un Geoparc o de material geològic ja sigui del territori o de qualsevol altre lloc en el món, per part de les  organitzacions vinculades a la gestió del geoparc. En general es refereix als fòssils, roques polides i mostres de minerals del tipus que normalment es troben a les denominades “botigues de minerals.” No fa referència al material extret d’acord a una activitat industrial legalment regulada.

Comments are closed